TI-Nspire & Lua / コルーチン 3 / 他の函数から間接的に再開する

参考: はじめてのLuaプログラミング―人気の軽量スクリプトでアプリケーション開発! (I・O BOOKS), pp.260-276

function on.construction()
  var.store("k", 0)
end
function test()
  while true do
   for i = 1, 5, 1 do var.store("k", i) coroutine.yield() end
   for i = 4, 2, -1 do var.store("k", i) coroutine.yield() end
  end
end
co_test = coroutine.create(test)


function on.mouseUp()
  coroutine.resume(co_test)
end
function on.enterKey()
  coroutine.resume(co_test)
end